fbpx

Polityka prywatności i cookies

I. Postanowienia ogólne

 

1. Polityka prywatności została sporządzona w celu wykazania, że dane osobowe osób odwiedzających serwis www.grandeidea.pl są przetwarzane i zabezpieczone zgodnie z wymogami prawa, dotyczącymi zasad przetwarzania i zabezpieczenia danych, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).

 

2. Funkcjonowanie serwisu odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a także z zastosowaniem ogólnie przyjętych zasad funkcjonowania serwisów internetowych, w tym w szczególności w zakresie ich użytkowników i stosowanych w tym celu środków technicznych i organizacyjnych.

 

3. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszej Polityki prywatności.

 

II. Kto jest administratorem danych?

 

1. Administratorem danych oraz właścicielem serwisu www.grandeidea.pl jest Daniel Nosiadek Kedaison z siedzibą w Krakowie 30-348, ul. Chmieleniec 41/54 Kontakt mailowy office@grandeidea.pl

 

2. Dostawcą hostingu i właścicielem serwerów na których znajdują się pliki serwisu jest firma H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu 60-829, ul. Franklina Roosevelta 22

 

III. Kiedy i jakie dane są gromadzone?

 

1. Serwis gromadzi dane osobowe użytkownika podane przez niego podczas wypełnienia i wysłania wiadomości poprzez formularz kontaktowy to jest imię, nazwisko i adres e-mail.

 

2. Podanie danych jest dobrowolne i wymaga wyrażenia zgody na ich gromadzenie i przetwarzanie przez Daniel Nosiadek Kedaison, wyrażonej poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

 

3. Równocześnie użytkownik jest informowany o wszystkich istotnych kwestiach związanych z gromadzeniem i dalszym przetwarzaniem danych osobowych. W szczególności o przysługujących mu prawach. Patrz punkt VI.

 

IV. W jakim celu wykorzystywane są dane osobowe?

 

1. Gromadzenie i przetwarzanie danych odbywa się w celu prowadzenia komunikacji firmowej z potencjalnymi klientami / wykonawcami, przedstawianiu oferty, odpowiadaniu na zapytania i nawiązywania współpracy.

 

2. Dane osobowe użytkowników są przechowywane i wykorzystywane przez okres niezbędny do realizacji celów dla których są przetwarzane lub do momentu zgłoszenia przez użytkownika żądania ich usunięcia.

 

3. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani nie są poddawane profilowaniu.

 

V. Jak zabezpieczone są gromadzone dane osobowe?

 

1. Właściciel serwisu oraz administrator danych osobowych w każdym przypadku dokłada wszelkich starań, żeby gromadzenie i przetwarzanie danych odbywało się z najwyższą dbałością, ze szczególnym naciskiem na zapewnienie bezpieczeństwa i poufności.

 

2. W celu zapewnienia integralności i poufności danych Administrator przyjął Politykę ochrony danych, która kompleksowo określa zasady ochrony danych osobowych. Wdrożone zostały także procedury umożliwiające dostęp do danych jedynie osobom upoważnionym i wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.

 

3. Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia rejestracji operacji na danych osobowych oraz identyfikowalności osób dokonujących tych operacji.

 

4. Administrator dokłada należytej staranności, aby podmioty z nim współpracujące dawały gwarancje stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

 

5. Administrator prowadzi na bieżąco analizę ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych zabezpieczeń danych do identyfikowanych zagrożeń.

 

6. Dane nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.

 

7. Administrator danych zastrzega, iż na podstawie umowy zawartej z podmiotem trzecim, może powierzyć mu przetwarzanie danych osobowych użytkownika, w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami, w szczególności w zgodzie z RODO.

 

VI. Prawa użytkowników

 

1. Każdy użytkownik, który wyraził zgodę na gromadzenie i przetwarzanie podanych danych osobowych ma prawo w każdej chwili:

 

a) Uzyskać do nich dostęp, sprawdzić ich zakres oraz uzyskać kopię
b) Uzyskać informację w jakim celu i na jakiej podstawie są przechowywane i przetwarzane
c) Sprostować je lub uzupełnić
d) Zażądać ograniczenia ich przetwarzania
e) Zażądać ich przeniesienia
f) Zażądać ich usunięcia

 

2. Z przysługujących praw użytkownik możne skorzystać wysyłając maila na adres office@grandeidea.pl ze wskazaniem żądanego działania.

 

3. Osoby, których dane są przetwarzane, mają prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego.

 

VII. Polityka „cookies”

 

1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 

2. Serwis w sposób zautomatyzowany tworzy i zamieszcza na urządzeniu użytkownika pliki cookies oraz zbiera i wykorzystuje zawarte w nich informacje.

 

3. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu mogą być również wykorzystywane przez współpracujących z operatorem serwisu reklamodawców oraz partnerów.

 

4. Pliki cookies mogą być wykorzystywane przez serwis oraz współpracujących reklamodawców i partnerów do następujących celów:

 

a) dostosowania zawartości stron serwisu do preferencji użytkownika
b) optymalizacji i odpowiedniego wyświetlania strony
c) tworzenia statystyk
d) zapewnienia bezpieczeństwa
e) wyświetlania reklam i treści promowanych
f) pozyskiwaniu informacji o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie
g) profilowania i zbierania danych o zachowaniach użytkownika online, również w innych serwisach, informacji o odwiedzanych stronach, dokonywanych zakupach, a także wykorzystywaniu ich do celów marketingowych i remarketingowych
h) innych, wskazanych szczegółowo w Polityce prywatności partnera lub reklamodawcy

 

5. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez administratora w celu identyfikacji użytkownika.

 

6. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie plików przez serwis poprzez kliknięcie przycisku „Zgoda” w wyświetlanym mu komunikacie, widocznym po otwarciu strony.

 

7. W zależności od ustawień, przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza lub blokuje przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki.

 

8. Link z instrukcjami do zmian konfiguracji poszczególnych przeglądarek – Internet Explorer, Chrome, Safari, Firefox, Opera, Android, Safari, Windows Phone, Blackberry

http://jakwylaczyccookie.pl/jak-wylaczyc-pliki-cookies/

 

9. Lista partnerów i reklamodawców z którymi współpracuje serwis wraz z linkami do stosowanej przez nich Polityki Prywatności i możliwych ustawień plików cookies. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących wykorzystywania plików cookies, należy zapoznać się z regulacjami każdego z nich.

 

a) Google i Google AdWords
https://policies.google.com/privacy?hl=pl
https://adssettings.google.com/authenticated?hl=pl
https://privacy.google.com/businesses/

 

b) Google Analytics
https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=pl

 

c) Facebook
https://www.facebook.com/about/privacy

 

d) YouTube
https://support.google.com/youtube/answer/2801895?hl=pl

 

e) Vimeo
https://vimeo.com/cookie_policy

 

VIII. Postanowienia końcowe

 

1. W sprawach nieuregulowanych w Polityce prywatności mają zastosowanie przepisy odpowiedniej Ustawy oraz Rozporządzenia.

 

2. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności, z poszanowaniem prawa oraz zasad bezpieczeństwa i prywatności użytkowników.

 

Aktualizacja: 23 maja 2018